دکتر نسترن ایزدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/09-7:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،سرکارخانم دکتر نسترن ایزدی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان قائم مقام معاونت امور هیئت علمی دانشکده منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir