دکتر امیرعباس کارگشایی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/09-7:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشکده،جناب آقای دکتر صبری ،جناب آقای دکتر امیرعباس کارگشایی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان قائم مقام مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده EDO منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir