دومین کارگاه روش تحقیق در طب ایرانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/16-20:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با حمایت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، دومین کارگاه روش تحقیق در طب ایرانی با موضوع ارائه مقالات در کنگره‌ها و نگارش مقالات مروری narrative،تاریخی و تبیینی در روز پنجشنبه 17 اسفند 96 ساعت 9 الی 16 در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir