دومین نشست جشنواره clinical case report

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/30-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین نشست جشنواره clinical case report در تاریخ ۳۱ مرداد ساختمان آفرینش برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir