دومین فراخوان طرحهای نوآورانه آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/08-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین فراخوان طرحهای نوآورانه آموزشی شروع شده است. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از درگاه: http://edc.mui.ac.ir استفاده نمایند و طرحهای پیشنهادی خود را با بهره بردن از فایلهای ضمیمه تکمیل و به رایانامه: merc@edc.mui.ac.ir ارسال فرمایند.

راهنمای مجریان طرحهای نوآورانه

فرم چکیده طرح

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir