دومین دوره آموزشی 100 ساعته مدیریت اختلالات مامایی و تدابیر بارداری از منظر طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/22-10:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین دوره آموزشی 100 ساعته مدیریت اختلالات مامایی و تدابیر بارداری از منظر طب ایرانی توسط انجمن علمی طب سنتی ایران – شاخه اصفهان با حضور اساتید گروه طب ایرانی دکتر محمد مظاهری، دکتر محمود بابائیان و دکتر الهام اختری ویژه همکاران محترم مامایی و پزشک عمومی در سال 98  برگزار شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir