دومین جلسه نحوه آموزش رفتار حرفه ای در تالار هشت گوش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/20-12:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه نحوه آموزش رفتار حرفه ای در گروههای بالینی در تاریخ 96/2/11 در ساعت 7:30 صبح در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی تشکیل شد . دراین جلسه جناب آقای دکتر شمس و سرکار خانم دکتر شهیدی در رابطه با موضوع تعهد به رعایت صداقت با بیمار و حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار برخواسته های خود مطالب ارزنده ای را  ارائه نمودند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir