دوره های فوق تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/27-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 ضوابط کلی دوره های فوق تخصصی

 هدف)

هدف‌ از برقراري‌ دوره‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ پزشكي‌ ، تربيت‌ پزشك‌ فوق‌تخصص‌ مورد نياز كشور، به‌ منظور ارتقاء سطح‌

علمي‌ آموزش‌ پزشكي‌، پژوهش‌ و خدمات‌ پزشكي‌ و نيز دستيابي‌ به‌ آخرين‌ يافته‌هاي‌ علمي‌ پزشكي‌ مي‌باشد.

تعريف‌ دوره‌
دوره‌ فوق‌تخصصي‌ پزشكي‌ باليني‌، بالاترين‌ مقطع‌ تحصيلات‌ دانشگاهي‌ پزشكي‌ است‌. متقاضيان‌ واجد شرايط‌ پس‌ از موفقيت‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار (كتبي‌ و شفاهي‌) و گذراندن‌ دوره‌ آموزش‌ علمي‌ و عملي‌ مصوب‌، در يكي‌ از مراكز مورد تاييد وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ با دفاع‌ و تاييد رساله‌ و موفقيت‌ در آزمون‌ نهايي‌ به‌ اخذ دانشنامه‌ فوق‌تخصصي‌ نايل‌ مي‌گردند.

تعريف‌ دستيار
دستيار فوق‌تخصصي‌ به‌ فردي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ با داشتن‌ مدرك‌ دانشنامه‌ تخصصي‌ رشته‌ پيش‌ نياز يا گواهي‌ قبولي‌ آن‌ و پذيرش‌ در آزمون‌ ورودي‌ ، با رعايت‌ كليه‌ مفاد اين‌ آيين‌ نامه‌ در مدت‌ زمان‌ مصوب‌ به‌ آموزش‌هاي‌ نظري‌ ، كسب‌ مهارت‌هاي‌ عملي‌ و فعاليت‌هاي‌ پژوهشي‌ بپردازد.

شرايط پذيرش

شرايط‌ پذيرش‌ دستيار در رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌طبق مقررات دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي هر ساله در سايتهاي مربوطه اعلام ميگردد.

1)شرکت و قبولی در آزمون پذیرش دستیار

2)تایید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای انقلاب فرهنگی

- اعضای هیات علمی رسمی( قطعی یا آزمایشی)برای تحصیل در دوره های فوق تخصصی نیازبه گزینش مجدد ندارند.

-هر داوطلب‌ مي‌تواند بدون شرط سني و محدوديت در آزمون فوق تخصصي شركت نمايد.

3) نداشتن‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ بر حسب‌ رشته‌

4) داشتن دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی در امتحان دانشنامه تخصصی

5) داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی آن برای اقایان

تبصره: داوطلبانی که خدمت وظیفه انان حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به اتمام می رسد می توانند در ازمون شرکت نمایند.

تبصره:موافقت دانشگاه محل خدمت آن دسته از متقاضیانی که به عنوان ماده یک قانون نحوه تامین هیات علمی مشغول انجام خدمت وظیفه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بوده و تا پایان شهریور ماه همان سال معادل مدت خدمت سربازی مصوب خود را خواهند گذراند ضروری است.

6)نداشتن نقص عضو موثر حرفه ای

7) عدم‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ پزشكي‌ و دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ (فلوشيپ‌) و PhD.

شرایط اختصاصی:

-       معادل 20%از کل ظرفیت پذیرش هر رشته در آزمون پذیرش دستیار به مشمولین قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی  به دانشگاهها موسسات اموزش عالی که حداقل80%نمره آزمون کتبی آخرین نفر اعلام شده به آزمون شفاهی برابر ظرفیت را کسب نمایند اختصاص می یابد.

-       متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان شامل:آزادگان،جانبازان با حداقل 25% جانبازی،همسران و فرزندان شهدا،مفقودین، اسراء، آزادگان، همسر و فرزندان جانباز بالای 25% می باشند.

-       کلیه افرادی که با استفاده از سهمیه رزمندگان  پذیرفته می شوند در صورت انصراف از ثبت نام،شروع دوره و یا ادامه دوره حق استفاده از سهمیه رانخواهند داشت .

-       متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان در کلیه مراحل امتحان کتبی و شفاهی و اعلام نتیجه به عنوان سهمیه رزمنده محسوب می شود.

-       سهمیه رزمندگان تنها در رشته های باظرفیت پذیرش 5 نفر یا بیشتر قابل اعمال می باشد.

-       50% ظرفیت هر رشته به اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و دانشگاه شاهد اختصاص خواهد داشت.

-       تبصره: اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی مشمول استفاده از مزایای فوق شناخته   نمی شوند.

-       ظرفیت تکمیل نشده اعضای هیات علمی در هر رشته به داوطلبان ازاد همان رشته تعلق خواهد یافت .

-       در شرایط یکسان اولویت پذیرش با اعضای هیات علمی می باشد.

-       ارائه موافقت نامه دانشگاه برای استفاده از سهمیه  اعضای هیات علمی الزامی است .

-       اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی ملزم به سپردن تعهد محضری خاص به میزان سه برابر مدت نحصیل به دانشگاه محل استخدام  خود هستند.

-       در خصوص اعضای هیات علمی پذیرفته شده در مواردی که به پیشنهاد دانشگاه و تائید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیاز مبرم اموزشی وجود ندارد مدت تعهدات اعضای هیات علمی پذیرفته شره با استفاده از مزایای مرتبط قابل تقلیل به میزان دو برابر دوره آموزشی مصوب خواهد بود.

-       دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ موظف‌ است‌ با همكاري‌ هيأت‌هاي‌ ممتحنه‌، نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ را بر حسب‌ رشته‌ تنظيم‌ و اعلام‌ نمايد

-        

.آزمون‌ پذيرش‌ دستيار فوق تخصص

-آزمون‌ پذيرش‌ دستيار فوق تخصص هر ساله از طريق دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي برگزار و نتايج آن جهت ثبت نام پذيرفته شدگان به دانشگاههاي مربوطه اعلام ميگردد.

ثبت‌ نام‌ پذيرفته‌ شدگان‌ فوق تخصص

-داوطلبان واجد شرایط با مراجعه به سایت اینترنتی sanjeshp.ir.و با توجه به رشته تخصصی  پیش نیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون صرفا یکی از رشته های فوق تخصصی را انتخاب و ثبت نام نمایند.

-پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست .

-دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ هرسال‌ تحصيلي‌ (در زمان تعيين شده) نسبت‌ به‌ معرفي‌ جايگزين‌ افراد ي كه انصراف داده اند و نيز افرادي‌ كه‌ صلاحيت‌ عمومي‌ آنان‌ مورد تاييد قرار نگرفته‌ اقدام‌ مي‌نمايد.

كساني‌ كه‌ در مراكز آموزشي‌ يا بهداشتي‌-درماني‌ مسؤوليت‌ اداري‌ و اجرايي‌ دارند، نمي‌توانند به‌ طور همزمان‌ به‌ تحصيل‌ بپردازند و تنها با ارائه حكم ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق به تحصيل ادامه دهند.

تعهدات‌

-کلیه پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی ( به استثناء اعضای هیات علمی) ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان دو برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی  می باشند.

- تعهدات پذیرفته شدگان رشته های فوق تخصصی خون و سرطان بالغین، نفرولوزی، روانپزشکی کودک و نوجوان، جراحی کودکان، جراحی قلب و عروق، خون و سرطان کودکان، عفونی کودکان، و کلیه کودکان به میزان برابر طول دوره آموزشی خواهد بود.

-کارکنان رسمی  سایر وزارتخانه ها ، سازمانها و یا نهادها که به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت نموده و مورد پذیرش قرار می گیرند در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص به میزان دو برابر مدت آموزش به محل استخدام خود می باشند.

-مستخدمین دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان دو برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خود می باشند.

- سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان مطابق مقررات می بایست در بدو شروع به اموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه گردد.

شروع‌ دوره‌

‌- پذيرفته‌شدگان‌ در دوره فوق تخصصي پزشكي موظفند پس‌ از انجام‌ ثبت‌نام‌، دوره‌ دستياري‌ خود را از اول‌ مهر ماه. شروع نمایند.

-طول دوره رشته­هاي دستياري فوق تخصصي 24 تا 36 ماه كامل است كه بنا به پيشنهاد هيأت ممتحنه بر حسب برنامه آموزشي رشته مربوطه توسط شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تعيين و به اجرا گذاشته مي­شود.

-دستياران‌ موظفند وظايف‌ آموزشي‌، پژوهشي‌ و درماني‌، اعم‌ از آموزش‌ دوره‌هاي‌ پايين‌تر، برگزاري‌ كلاس‌هاي‌ نظري‌، كارآموزي‌هاي‌ بيمارستاني‌ و درمانگاهي‌ و كشيك‌ را مطابق‌ برنامه‌ گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ انجام‌ دهند.

-خدمت‌ دستيار به‌ طور تمام‌ وقت‌ (حداقل‌ از ساعت‌ 8 صبح‌ لغايت‌ 16) و بر اساس‌ برنامه‌ گروه‌ آموزشي‌ مي‌باشد. دستياران‌ در طول‌ دوره‌ آموزش‌ حق‌ هيچ‌گونه‌ اشتغال‌ خارج‌ از برنامه‌ گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ از جمله‌ طبابت‌ در مطب‌ را ندارند.

-اشتغال‌ دستياران‌ در رشته‌ مربوطه‌ در كلينيك‌ ويژه‌، به‌ شرط‌ موافقت‌ بخش‌ آموزش‌ دهنده‌ حداكثر دو روز در هفته‌ بلامانع‌ است‌ و پرداخت‌ حق‌الزحمه‌ اين‌ گروه‌ از دستياران‌ برابر مقررات‌ كلينيك‌ ويژه‌ مي‌باشد.

از بين‌ قبول‌ شدگان‌ آزمون‌ نهايي‌ فوق‌تخصصي‌ در رشته‌هايي‌ كه‌ كمتر از 5 نفر داوطلب‌ داشته‌ باشد فقط‌ رتبه‌ اول‌ و در صورتي‌ كه‌ بين‌ 9-5 نفر داوطلب‌ داشته‌ باشد رتبه‌هاي‌ اول‌ و دوم‌ و چنانچه‌ 10 نفر و يا بيشتر داوطلب‌ داشته‌ باشد رتبه‌هاي‌ اول‌ تا سوم‌ مجاز هستند پس‌ از اتمام‌ دوره‌ آموزشي‌ مقرر و قبولي‌ در آزمون‌ نهايي‌ فوق‌تخصصي‌ و با كسب‌ موافقت‌ دانشگاه‌ محل‌ استخدام‌ در مورد افرادي‌ كه‌ با ماموريت‌ آموزشي‌ تحصيل‌ كرده‌اند، قبل‌ از فارغ‌ التحصيلي‌ حداكثر به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ در مراكز آموزشي‌ خارج‌ از كشور كه‌ مورد تأييد هيأت‌ ممتحنه‌ و منطبق‌ با مقررات‌ وزرات‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ باشد تحصيل‌ نمايند. اين‌ دسته‌ از دستياران‌ پس‌ از مراجعت‌ به‌ كشور و طي‌ مراحل‌ تأييد صحت‌ صدور و تعلق‌ و تاييد ارزش‌ علمي‌ گواهي‌ اخذ شده‌ توسط‌ هيأت‌ ممتحنه‌ رشته‌ مربوطه‌ براي‌ طي‌ مراحل‌ فارغ‌ التحصيلي‌ معرفي‌ مي‌شوند.

دستياراني‌ كه‌ با مأموريت‌ آموزشي‌ به‌ دوره‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ وارد مي‌شوند مشمول‌ كليه‌ مقررات‌ و ضوابط‌ دوره‌ آموزشي‌ مربوطه‌ مي‌باشند.

مرخصي‌

دستياران‌ مي‌توانند از مرخصي‌هاي‌ ساليانه‌ ، استعلاجي‌ و زايمان‌ حسب‌ مورد استفاده‌ نمايند.

دستياران‌ مي‌توانند با رعايت‌ مقررات‌، در هر سال‌ تحصيلي‌ حداكثر پانزده‌ روز از مرخصي‌ ساليانه‌ استفاده‌ نمايند. مدت‌ مذكور جزء دوره‌ آموزشي‌ محسوب‌ مي‌گردد.

دستياراني‌ كه‌ همسر آنان‌ با استفاده‌ از فرصت‌ مطالعاتي‌ يا دوره‌ تكميلي‌ به‌ تأييد وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ عازم‌ خارج‌ از كشور هستند مي‌توانند با موافقت‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ و موافقت دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي حداكثر از يك‌ سال‌ مرخصي‌ بدون‌ دريافت‌ حق الزحمه و تنها براي‌ يك‌ بار استفاده‌ نمايند.

دستياران‌ مي‌توانند با ارائه‌ گواهي‌ پزشكي‌ تأييد شده‌ از سوي‌ شوراي‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ از مرخصي‌ استعلاجي‌ برابر مقررات‌ استفاده‌ نمايند.

تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ مدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ دستيار از 6 ماه‌ تجاوز كند ادامه‌ دوره‌ دستياري‌ منوط‌ به‌ نظر گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ مي‌باشد و بنا به‌ درخواست‌ دانشگاه‌ دبيرخانه‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ معرفي‌ فرد جايگزين‌ با رعايت‌ مقررات‌ اقدام‌ نمايد.

استفاده‌ دستياران‌ خانم‌ از شش ماه مرخصي‌ زايمان‌ براي‌ يك‌ بار در طول‌ دوره‌ دستياري‌ بلامانع‌ است‌.

مدت‌ زمان‌ مرخصي‌هاي‌ استعلاجي‌ و زايمان‌ جزء دوره‌ آموزش‌ محسوب‌ نشده‌ و به‌ طول‌ دوره‌ افزوده‌ مي‌شود.

 

تغيير رشته‌،انتقال‌ و ميهماني‌

پذيرفته‌ شدگان‌ فوق تخصص‌ مجاز به‌ تغيير رشته‌ نمي‌باشند.

جابجايي محل تحصيل دستياران فوق تخصصي در 6 ماهه اول دوره به شرط موافقت گروه يا بخش آموزشي و تأييد دانشگاه هاي مبدأ و مقصد بلامانع است .

الف‌- درصورت‌ لغو صلاحيت‌ بخش‌ آموزش‌ دهنده‌ برابر آيين‌ نامه‌ ارزشيابي‌ بخش‌ها، انتقال‌ دستياران‌ فوق‌تخصصي‌ پذيرفته‌ شده‌ به‌ ساير بخشهاي‌ مورد تأييد، با نظر هيأت‌ ممتحنه‌ و موافقت‌ دانشگاه‌ مقصد بلامانع‌ است‌.

ب‌ - درصورتي‌كه‌ برابر آيين‌ نامه‌ ارزشيابي‌ بخش‌ها صلاحيت‌ بخش‌ آموزشي‌ فوق‌تخصصي‌ به‌ صورت‌ موقت‌ لغو گردد، انتقال‌ دستياران‌ به‌ ساير بخش‌هاي‌ مورد تأييد، تا احراز مجدد صلاحيت‌ آموزشي‌ با نظر هيأت‌ ممتحنه‌ و موافقت‌ دانشگاه‌ مقصد بلامانع‌ است‌ .

ميهمان‌ شدن‌ دستياران‌ حداكثر به‌ مدت‌ 6 ماه‌ با موافقت‌ دانشگاه‌هاي‌ مبدأ و مقصد بلامانع‌ است‌.

دستياراني‌ كه‌ دوره‌ آموزشي‌ آنها برابر برنامه‌ آموزشي‌ مصوب‌ رشته‌ مربوطه‌ به‌ صورت‌ چرخشي‌ انجام‌ مي‌شود از شمول‌ مقررات‌ انتقال‌ و ميهماني‌ مستثني‌ هستند.

امور رفاهي‌

حق الزحمه دستياران‌ آزاد كه‌ داراي‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌باشند، معادل‌ 80% حقوق‌ و فوق‌ العاده‌ شغل‌ استاديار پايه‌ يك‌ و 50% مزاياي‌ طرح‌ تمام‌ وقتي‌ از محل‌ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ و با تصويب‌ هيأت‌ امناء مي‌باشد. ميزان‌ عيدي‌ و افزايش‌ سنواتي‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ دستياران‌ معادل‌ استادياران‌ پايه‌ يك‌ مي‌باشد.

دستياران‌ در مدت‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ و زايمان‌ از حق الزحمه دستياري برخوردار مي‌باشند.

در مدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ بيش‌ از سه‌ ماه‌، به‌ دستياران‌ حق الزحمه تعلق‌ نمي‌گيرد.

حق الزحمه دستياران‌ ميهمان‌ توسط‌ دانشگاه‌ مبدا پرداخت‌ مي‌شود.

 

مقررات آزمون دانشنامه فوق تخصصی

-کلیه داوطلبان لازم است تا 15 آذر ماه همان سال دوره دستیاری خود را به پایان برسانند

--کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی می بایست حداکثر ظرف مدت یک سال  پس از اتمام دوره آموزش خود در آزمون دانشنامه رشته مربوطه شرکت نمایند و در صورت عدم شرکت یک دوره مردودی محاسبه خواهد شد.

-                 بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی ،مردودین سه بار  آزمون کتبی نهایی فوق تخصصی  پس از یک سال تمدید دوره بدون دریافت  کمک هزینه تحصیلی مجاز  به شرکت مجدد در ازمون کتبی می باشند.

-                 افرادی که در آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی پس از یک سال تمدید دوره مردود شده اند منحصرا یک نوبت دیگر مجاز به شرکت در ازمون کتبی می باشند.

-                 اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی  فوق تخصصی 5 سال می باشد، در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور ، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی شرکت نمایند.

-                 کلیه داوطبین موظف به دفاع از پایان نامه فوق تخصصی قبل از شرکت در آزمون دانشنامه می باشند و در صورت عدم دفاع از پایان نامه فرصت داده خواهد شد ضمن اینکه در این مدت مجاز به استفاده از مزایای فوق تخصصی نمی باشند.

-                 -آزمون کتبی دارای 100 یا 150 سوال چند گزینه ای بوده و حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب 70%کل نمره آزمون می باشد.

-                 -در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلب می توانددر آزمون شفاهی شرکت و ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل 70% از کل نمره آزمون شفاهی می باشد.

-                 برای تعیین نفرات برتر هر رشته نمره آزمون کتبی با ضریب دو ونمره آزمون شفاهی با ضریب یک محاسبه می شود و معدل به دست آمده ، نفرات برتر را مشخص می نماید.

-                 -دستیاران رشته های  فوق تخصصی معرفی شده توسط گروههای آموزشی مربوطه جهت شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب 60% نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند گردید.

-                 -دستیارانی که در آزمون دانشنامه فوق تخصصی شرکت می نمایند می بایست باقیمانده دوره تحصیلی خود را پس از آزمون در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود جهت فارغ التحصیلی را ارائه نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir