دوره فلوشیپ جراحی ستون فقرات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-6:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال فارغ التحصیلی  عنوان پایان نامه استاد راهنما
دكتر عبداله هادی 93 clinical findings and results of surgical resection in 19 cases of spinal osteoid osteoma دکتر محمدرضا اعتمادی فر
دكتر سیدمحمدحسین جمال الدینی 94 بررسی صحت کار گذاری پیچ پدیکولار به روش Free hand در جراحی بیماران مبتلا به اسکولیوزیس ایدیوپاتیک دکتر محمدرضا اعتمادی فر

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir