دوره دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-6:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال فارغ التحصیلی
دكتر شيروان رستگار 88
دكتر ارسلان محموديان 88
دكتر فرشاد مالكي 88
دكتر قاسم صالحي 88
دكتر احمد صفدريان 88
دكتر سامان غفاري 88
دكتر محمد فيضي 88
دكتر اميرحسين مجدي 88
دكتر شهرام همتيان 88
 دكتر محمد قربانزاده 89
 دكتر مجيد عسگري 89
 دكتر مسعود كريمي 89
 دكتر شكرا... قدرتي 89
 دكتر سعيد فرزين نيا 89
دكتر نيما باقري 90
دكتر صادق توكلي 90
دكتر آرش رشيدي 90
دكتر آرش فولادي 90
دكتر محمدامين اسحاقي 90
دكترمهدي كوشك زري 91
دكتر مجيد محمدي 91
 دكترسيدعليرضا روضاتي 91
دكتر مهدي يوسفيان 91
دكتر مهران بهادري 91
دكتر محمدرضا برزگر 92
دكتر مجيد حيراني 92
دكتر محمد سلطان محمدي 92
 دكتر داوود اميريان 92
دكتر مهران فيضي 92
دكتر اسماعيل برزميني 93
دكتر محمد پسته 93
دكتر مژده چيني گر زاده 93
دكتر محسن حيدري 93
دكتر مرتضي نوري 93
دكتر محسن درخشان 93
دكتر محمدعلي مشگلاني 93
دکتر مرتضی برازنده 94
دکتر مهدی صانعی 94
دکتر مهدی معزی 94
دکتر بهروز میر 94
دکتر عبداله ملکی 94
دکتر ایمان دلاوری 94
دکتر علی دهقان 94
دکتر محمد محمدی 95
دکتر کاوه زرفشانی 95
دکتر امیر اسماعیلی 95
دکتر بهادر خالقی مقدم 95
دکتر فرهاد سلطانی 95
دکر عبدالرسول لایقی 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir