دوره آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-11:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین جلسه از ششمین دوره برنامه آموزشی ایمنی درآزمایشگاه در تاریخ 97/9/24 در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir