دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه از ششمین دوره برنامه آموزشی "ایمنی در آزمایشگاه" ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی در تاریخ 97/9/7 در تالار دکتر ابوتراب نفیسی در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir