دوره آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه از پنجمین دوره "ایمنی در آزمایشگاه "ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی، در تاریخ 97/2/25 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی، برگزار گردید.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir