دكتر سميه حاجي احمدي

تاریخ ایجاد جمعه,1395/11/29-17:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

:نام ونام خانوادگی دكتر سميه حاجي احمدي     
:میزان تحصیلات دكتراي تخصصي
گروه آموزشی: راديولوژي
: آدرس پست الكترونيكي sohajiahmadi@gmail.com
رتبه علمی: استادیار
سمت در گروه: معاون آموزشي  گروه،عضو هيئت علمي،عضو ارزشيابي دستياران گروه
علایق پژوهشی:  
گرایش تحقیقاتی:  
تلفن دفتر: 031-36201996
مقالات منتشر شده:  
: سوابق اجرايي  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir