تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم هاجر آشوریمتصدی امور دفتری9038
بیمارستان الزهراخانم مظاهریمتصدی امور دفتری گروه بیهوشی253236201992
بیمارستان نور و علی اصغرخانم حیدریمتصدی امور دفتری گروه های روانپزشکی - سم شناسی بالینی32222475
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم نظیفیمتصدی دفتر ICM9112
گروه علوم تشریحیآقایان ترکیان، صالحیانمتصدی سالن تشریح9054
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
حوزه ریاستآقای محمدرضا کیان مهرمدیر داخلی دانشکده9090
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه8072
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبمدیر گروه9097
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريمدیر گروه8155
گروه قارچ و انگل شناسیخانم دکتر غیورمدیر گروه9171
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیمدیر گروه9093
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریانمدیر گروه8108
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir