تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه آسیب شناسیخانم هاجر یزدانیمتصدی امور دفتری9075
بیمارستان امام حسین(ع)خانم عقیلیمتصدی امور دفتری338793033868247
گروه قارچ وانگل شناسیخانم موسویمتصدی امور دفتری9018
دانشکده پیرا پزشکیخانم مریم خانیمتصدی امور دفتری8088
گروه طب سنتیخانم فروغیمتصدی امور دفتری8153
گروه علوم تشریحیخانم منصوره شفیعیمتصدی امور دفتری902637929105
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم هاجر آشوریمتصدی امور دفتری9038
بیمارستان الزهراخانم مظاهریمتصدی امور دفتری گروه بیهوشی253236201992
بیمارستان نور و علی اصغرخانم حیدریمتصدی امور دفتری گروه های روانپزشکی - سم شناسی بالینی32222475
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلطانیمتصدی دفتر ICM9112
گروه علوم تشریحیآقایان ترکیان، صالحیانمتصدی سالن تشریح9054
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
معاونت امور هیات علمی- امور جذب هیات علمیآقای دکترفرهاد حیدریمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
حوزه ریاستآقای محمدرضا کیان مهرمدیر داخلی دانشکده9090
معاونت پژوهشیخانم مهندس مریم خیرمندمدیر پژوهشی8134
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه807837988080
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir