تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه معارف اسلامیخانم های نقیب و منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر قزلباشعضو گروه علوم آزمایشگاهی8124
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانمعاون آموزشی دانشکده پیرا پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکیخانم مریم خانیمتصدی امور دفتری8088
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادی، دکتر امید احمدی، مهدی سهرابیمدیر گروه های هوشبري، فوریت های پزشکی پیراپزشکی، کارشناس آموزش8097
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر بابکعضو هیات علمی گروه8112
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126
بیمارستان الزهراخانم ماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریان، خانم اکبریمدیر گروه، متصدی امور دفتری8108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ها فصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir