تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
گروه پزشکی اجتماییخیرمند -ایرانپورکارشناس 8117
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051
EDOخانم عامریکارشناس 9149
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042
مرکز کامپیوترآقای شجریکارشناس8104
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115
گروه معارف اسلامیابطحیکارشناس8075
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
مرکز کامپیوترخانم شهیدیکارشناس8102
مرکز کامپیوترآقای مهدورکارشناس8104
مرکز کامپیوترآقای حیدریکارشناس8104
معاونت آموزشیمحسن پور- شیریان- کیان مهرواحد امتحانات9052
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه اخلاق پزشکیدکتر رضائیمعاون گروه8106

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir