تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگل شناسیخانم موسویمتصدی امور دفتری9018
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه معارف اسلامیخانم های نقیب و منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه807837988080
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر نقیه، دکتر موسوی زادهعضو هیات علمی گروه8080
گروه معارف اسلامیآقایان دکتر غلامی، دکتر طالقانی، ایوبی و حاج آقای امینیعضو هیات علمی گروه8079
گروه معارف اسلامیآقای حمیدرضا شریفیانآموزش گروه8129
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم دکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
گروه ویروس و میکروب شناسیآقای دکتر بهرام نصر اصفهانیعضو هیات علمی گروه9093
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر شراره مقیممدیر گروه9013
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر پورسیناعضو هیات علمی گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر نریمانی، خانم حسینیعضو هیات علمی کروه، کارشناس گروه9147
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم موهبتکارشناس گروه 9051

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir