کشیک دستیار فوق تخصصی و فلوشیپ گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/10/28-12:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
 
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك بهمن 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك دي 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك آذر 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك آّبان96
برنامه كشيك آنكال دستياران فلوشيپ لاپاراسكوپي مهر ماه 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك مهر 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك شهريور  96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك مرداد  96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك تير 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي جراحي پلاستيك خرداد 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي جراحي پلاستيك ارديبهشت 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي جراحي اطفال اسفند95 و فروردين 96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك اسفند 95 فروردين96
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك بهمن 95
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي اطفال بهمن 95
منابع آزمون دانشنامه دستياران فوق تخصصي سال 95
برنامه دستياران فوق تخصصي جراحي پلاستيك اسفند  94 و فروردين 95
برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي جراحي پلاستيك مرداد 95
برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي جراحي پلاستيك شهريور 95
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك مهر ماه  95
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك آبان ماه  95
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك آذر 95
برنامه كشيك دستياران فوق تخصص جراحي پلاستيك دي 95

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir