دستیاران پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-14:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
 دکتر اطهر ایزدی 1395 dr.atharizadi@gmail.com
 دکتر محمود رضا زاهد نژاد 1395 drzahednezhad@yahoo.com
 دکتر نجمه روضاتی 1396 rozati62@gmail.com
دکتر ازیتا روحی 1396 azita.roohi@yahoo.com
دکتر زیبا طاهریان 1396 1970ziba@gmail.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir