دستیاران پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
1  دکتر اطهر ایزدی 1395 dr.atharizadi@gmail.com
2  دکتر محمود رضا زاهد نژاد 1395 drzahednezhad@yahoo.com
3  دکتر نجمه روضاتی 1396 rozati62@gmail.com
4 دکتر ازیتا روحی 1396 azita.roohi@yahoo.com
5 دکتر زیبا طاهریان 1396 1970ziba@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir