دستیاران فوق تخصص گوارش و کبد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-14:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی
دکتر محمد رضا پارسا فر 1397
 دکتر عبدالرسول توکلی 1396
دکتر جواد شریعت نبوی 1396
دکتر مسعود عطایی 1396
دکتر علی فهیمی 1397
دکتر مریم قسامی 1397

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir