دستیاران فوق تخصص گوارش و کبد

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
سید جواد   شریعت نبوی 96 arashrad57@yahoo.com
 مسعود   عطایی 96 m.ataie1360@yahoo.com
 عبدالرسول توکلی 96 rassoultavakoli346@yahoo.com
مریم قسامی 97 maryam.ghassami@gmail.com
علی فهیمی 97 aliir85@yahoo.com
محمد رضا پارسا  97 shahabfs99@yahoo.com
مهدی کاظمی 98 mehdi.kazemi@rocketmail.com
مجید آقاداودی    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir