دستیاران فوق تخصص گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

ایمیل

 دکتر کیوان محمدی

97

k1mohamadi@yahoo.com

دکتر محمد باقر مالکی 99 Salehmaleki28@yahoo.com
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir