دستیاران فوق تخصص و فلوشیب داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/23-12:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
دکتر سیدنوید نقیبی 1396 مهر Navidnaghibi.neuro@gmail.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir