دستیاران فوق تخصص و فلوشیب داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/18-4:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
دکتر مانا احمدیان قلعه سرخی مهر98 manaahmadian85@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir