دستیاران فوق تخصص نفرولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/14-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام نام خانوادگی سال ورود رایانامه
1 مهدی خواجه آزاد 98 mahdiazad.internist@gmail.com
2 الهام کبیری 98 kabirielham20@gmail.com
3 جواد  گلپایگانی 98 -

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir