دستیاران فوق تخصص نفرولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/29-9:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
خدیجه قمی 96 drgolbargghomi@gmail.com
حامد   محمدیان 96 hamed_23msh@yahoo.com
 ریحانه معتمدی فرد 96 hrtaebi@yahoo.com
شیرین  مشکین فر 97 sh.meshkinfar@gmail.com
صفورا  شاهزیدی 97 saf3270@yahoo.com
الهام کبیری 98 kabirielham20@gmail.com
مهدی خواجه آزاد 98  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir