دستیاران فوق تخصص نفرولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-14:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی
دکتر صفورا شاهزیدی 1397
دکتر خدیجه قمی 1396
دکتر حامد محمدیان 1396
 دکتر شیرین مشکین فر 1397
دکتر ریحانه معتمدی فرد 1396

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir