دستیاران فوق تخصص روماتولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-14:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال ورودی
دکترفرح اسماعیلی 1396
 دکتر بهرام پاکزاد 1396
دکتر شهین عسگری 1397
دکتر فریبا منصوری 1397

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir