دستیاران فوق تخصص روماتولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/14-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام نام خانوادگی سال ورود رایانامه
1 مرضیه حسین بالام 99 drhoseinbalam@yahoo.com
2 امیرحسین صالحی 99 2ktoramir@gmail.com
3 سیده معصومه میرراجعی 99 mirrajei@gmail.com
4 مریم توکلی 98 drmata2020@gmail.com
5 مرضیه دانشبدی 98 marziehdaneshbodi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir