دستیاران فوق تخصصی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  تاریخ شروع دوره   تاریخ پایان دوره  استاد راهنما        عنوان پایان نامه                
شافع جعفر ذوفقاری 1396/7/1 ادامه دارد دکتر قشلاقی  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir