دستیاران فوق تخصصی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/16-8:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب
بدون دستیار فوق تخصصی        
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir