دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/22-7:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  نام و نام خانوادگی رشته فوق تخصصی سال ورودی ایمیل
دستیاران فلوشیپ ورودی 1398
1 دکتر الهام سلطانی قرنیه و انتریور 98/7/1 Elhamsoltani63@yahoo.com
2 دکترعلیرضا جمشیدیان ویتره و رتین 98/7/1 jamshidian@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir