دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-14:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  نام و نام خانوادگی رشته فوق تخصصی سال ورودی سال فراغت از تحصیل
40 دکتر فاطمه رحیمی قرنیه و انتریور 97/7/1  
39 دکتر محمد ملک احمدی ویتره و رتین 97/7/1  
38 دکترمحمد نامگر قرنیه و انتریور 96/7/4  
37 دکترزهرا جعفرزاده ویتره و رتین 96/7/1  
36 دکترمحمد هادی واعظی ویتره و رتین 95/7/1 96/12/29
35 دکترامیر صادقی قرنیه و انتریور 95/7/1 96/12/29
34 دکترمرجان مسجدی ویتره ورتین 94/7/1 95/12/29
33 دکتر شهرام آقارخ قرنیه و رتین 94/9/1 95/12/29
32 دکتر نیما کوشا قرنیه و رتین 94/7/1 95/12/29
31 دکتر احمدرضا خلیلیان قرنیه و انتریور 93/7/1 94/12/29
29 دکتر لیلا رضایی ویتره و رتین 93/7/1 94/12/29
28 دکتر حسین رهگذر قرنیه و انتریور 90/7/1 91/12/29
27 دکتر هاشم موسوی ویتره و رتین 89/7/1 90/12/29
26 دکترابوالفضل کشفی قرنیه و انتریور 89/7/1 90/12/29
25 دکتر اکرم اعتصام پور ویتره و رتین 88/8/1 90/1/31
24 دکتر مریم نوری الفشارکی قرنیه و انتریور 88/8/1 90/1/31
23 دکتر کیوان جناب ویتره و رتین 87/7/1 88/9/30
22 دکتر علی رضا پیمان قرنیه و انتریور 87/7/1 88/9/30
21 دکتر بهمن رئیسی ویتره و رتین 86/7/1 87/6/31
20 دکتر حمیدرضا ضیایی قرنیه و انتریور 86/7/1 87/6/31
19 دکترفریده درودگر قرنیه و انتریور 85/7/1 86/6/31
18 دکتر محمدرضا اخلاقی ویتره و رتین 84/10/1 85/9/30
17 دکتر فرناز فشارکی قرنیه و انتریور 84/7/1 85/9/30
16 دکتر عزت اله معمارزاده قرنیه و انتریور 83/9/30 94/12/29
15 دکتر علی صالحی ویتره و رتین 82/9/30 83/12/29
14 دکترشهریار هنجنی قرنیه و انتریور 82/9/30 83/12/29
13 دکتر سروش بخت آور ویتره و رتین 81/9/30 82/12/29
12 دکترعلی رضا دهقانی ویتره و رتین 80/9/30 81/12/29
11 دکترمهدی جوانمرد قرنیه و انتریور 80/9/30 81/12/29
10 دکتر مینو افشار قرنیه و انتریور 79/9/30 80/12/29
9 دکترحسن نصر اصفهانی ویتره و رتین 79/9/30 80/12/29
8 دکتر سید احمد نوربخش قرنیه و انتریور 78/7/1 79/12/29
7 دکتر غلامعلی نادریان ویتره و رتین 78/7/1 79/12/29
6 دکتر فرزان کیان ارثی ویتره و رتین 77/7/1 78/6/31
5 دکتر غلامحسین یعقوبی ویتره و رتین 75/7/1 76/7/1
4 دکترعلی رضا اشتری قرنیه و انتریور 75/7/1 76/6/31
3 دکترسید علی اکبر مرتضوی قرنیه و انتریور 75/10/1 76/9/30
2 دکتر فرهاد فاضل ویتره و رتین 73/8/1 74/7/30
1 دکتر حیدر علی معینی قرنیه و انتریور 73/7/1 74/6/31

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir