دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/01/29-7:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  نام و نام خانوادگی رشته فوق تخصصی سال ورودی ایمیل
دستیاران فلوشیپ ورودی 1397
1 دکتر فاطمه رحیمی قرنیه و انتریور 97/7/1 Dr_fateme_rahimi@yahoo.com
2 دکتر محمد ملک احمدی ویتره و رتین 97/7/1 Mmalekahmadi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir