دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

رشته فوق تخصصی

سال ورودی

Email

دكتر حسين طاهري نساج جراحي لاپاراسكوپي 1397  
دكتر حميد ميرزايي جراحي لاپاراسكوپي 1397  
دكتر محمود حيدري جراحي لاپاراسكوپي 1397  
دكترآرين دخت بشيري راد جراحي پلاستيك 1397  
دكتر اسماعيل طالبيان جراحي پلاستيك 1397  
دكتر كاوك حجاب جراحي قلب و عروق 1397  
دكتر محمدهرندي زاده جراحي لاپاراسكوپي 1396  
دكتر شهاب شهابي جراحي لاپاراسكوپي 1396  
دكتر محمدتقي رضايي جراحي لاپاراسكوپي 1396  
دكتر اسداله روشني جراحي اطفال 1396  
دكترحميدرضا كاوياني جراحي اطفال 1396  
دكتر علي فلاح مهرجردي جراحي توراكس 1396  
دكتر مصطفي رجبي جراحي پلاستيك 1396  
دكتر راضيه جعفري  جراحي پلاستيك 1396  

دكتر عباس اكرمي

جراحي پلاستيك

1395

 

دكتر امين قانعي

جراحي پلاستيك

1395

 

دكتر عنايت اله يدالهي

جراحي پلاستيك

1395

 

دكتر گيلدا مجد نصيري

جراحي اطفال

1395

 
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir