دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/18-10:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

رشته فوق تخصصی

سال ورودی

Email

دكتر محمدهرندي زاده جراحي لاپاراسكوپي 1396  
دكتر شهاب شهابي جراحي لاپاراسكوپي 1396  
دكتر محمدتقي رضايي جراحي لاپاراسكوپي 1396  
دكتر علي فلاح مهرجردي جراحي توراكس 1396  
دكتر مصطفي رجبي جراحي پلاستيك 1396  
دكتر راضيه جعفري  جراحي پلاستيك 1396  

دكتر عباس اكرمي

جراحي پلاستيك

1395

 

دكتر امين قانعي

جراحي پلاستيك

1395

 

دكتر عنايت اله يدالهي

جراحي پلاستيك

1395

 

دكتر گيلدا مجد نصيري

جراحي اطفال

1395

 

دكتر سيدناصر افشين

فلوشيپ لاپاراسكوپي

1395

 

دكتر مهدي سليمي

فلوشيپ لاپاراسكوپي

1395

 

دكتر محمدياري بخت

جراحي پلاستيك

1394

 

دكتر سجاد آرمان فر

جراحي پلاستيك

1394

 

دكتر افشين فرهنگ

جراحي پلاستيك

1394

 

دكترعلي فاضلي

جراحي اطفال

1394

 

دكتر امير حسين داورپناه

فلوشيپ لاپاراسكوپي

1394

 

دكتر حميد مللي

فلوشيپ لاپاراسكوپي

1394

 

دكتر حميد طالب زاده

جراحي توراكس

1394

 

دكتر سعيد باعزت

جرحي پلاستيك

1393

 

دكتر رضا مقدم نيا

جرحي پلاستيك

1393

 

دكتر ابراهيم اسكندري

جرحي پلاستيك

1393

 

دكتر برزو  خالدي فر

جراحي اطفال

1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir