دستیاران فوق تخصصی هماتولوژی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-9:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران فوق تخصصی هماتولوژی

یاسر صالحی 96 dysalehi@yahoo.com
مریم  میرپوریان 96 dr.m.mirporian@gmail.com
 پدیده  عقاب 97 oghab.p60@gmail.com
 مینا آذر نیا 97  
مهدی  ترکی 97 wikitanwdorst@gmail.com
رسول قاسمیان 98  
زهرا حسن پور 98  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir