دستیاران فوق تخصصی هماتولوژی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/19-14:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران فوق تخصصی هماتولوژی

دکتر مهدی ترکی

1397

دکتر مینا آذر نیا

1397

دکتر پدیده عقاب

1397

دکتر یاسر صالحی

1396

دکتر مریم میرپوریان

1396

دکترمحدثه پورپونه

1395

دکتر نورالدین جمشیدیان

1394

دکتر فروغ حسینی

1394

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir