دستیاران فوق تخصصی هماتولوژی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/14-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران فوق تخصصی هماتولوژی

ردیف نام نام خانوادگی سال ورود رایانامه
1 سعید رضائی 99 s.rezaei.jouzdani@gmail.com
2 زهرا حسن پور 98 Hasanpourzahra2018@gmail.com
3 رسول  قاسمیان 98 Rasoolgasemian@yahoo.com
4 آرش هدایت 98 Arash.hedayat1988@gmail.com
5  مینا آذر نیا 97 Dr.azarniya@gmail.com
6 مهدی  ترکی 97 wikitandorst@gmail.com
7  پدیده عقاب 97 oghab.p60@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir