دستیاران فوق تخصصی هماتولوژی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-14:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران فوق تخصصی هماتولوژی

دکتر مینا آذر نیا 1397
دکترمحدثه پورپونه 1395

دکتر مهدی ترکی

1397

دکتر فروغ حسینی 1394
دکتر یاسر صالحی 1396

دکتر پدیده عقاب

1397

دکتر مریم میرپوریان

1396

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir