دستیاران فوق تخصصی غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-14:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی
 دکتر جمیله افسر 1396
 دکتر گلشن تقی پور 1396
دکتر سمیرا صارمی 1397
دکتر مریم یاوری 1397

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir