دستیاران فوق تخصصی غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/14-11:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام نام خانوادگی سال ورود رایانامه
1 محبوبه باغبان 99 mahbubedr60@yahoo.com
2 مرجان گلشنی 99 golshani@med.mui.ac.ir
3 لیلا اشرفی 98 leilaashrafi542@gmail.com
4 عاطفه رضایی فر 98 atefehrezaeifar@yahoo.co.uk

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir