دستیاران فوق تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/02/05-5:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آخرین  پنج شنبه  هر ماه :   OPD  راند

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir