دستیاران فوق تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/02/05-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آخرین  پنج شنبه  هر ماه :   OPD  راند

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir