دستیاران فلوشیپ گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-11:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

ایمیل

دکتر سید محمد کرمانی القریشی

97

mohammad.kermani@gmail.com

دکتر فرزاد شاه سنائی

97

farzad.cardiolog@gmail.com

دکتر محمد بیدمشکی

97

Dr.bidmeshki@yahoo.com

دکتر سید وحید شریف آرانی

96

Vahidsharif16@gmail.com

دکتر علیرضا ریاضی

96

Riazibehzad@yahoo.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir