دستیاران فلوشیپ گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:25
Printer-friendly versionPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

ایمیل

 دکتر علی اقبال 98 alieghbal92@gmail.com
دکتر آرمین بردبار 98 dr.bordbar.armin@gmail.com
دکتر احسان شیروانی 98 shirvani-xs100@yahoo.com
دکتر محمد هادی منصوری 99 drhadimansouri@gmail.com
دکتر مینا نغنائیان 99 naghnaeiann@yahoo.com
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir