دستیاران فلوشیپ گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/21-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

ایمیل

دکتر حسین حسین زاده

96

Hhosseinzadeh6064@gmail.com

دکتر سید وحید شریف آرانی

96

Vahidsharif16@gmail.com

دکتر علیرضا ریاضی

96

Riazibehzad@yahoo.com

دکتر سید محمد کرمانی القریشی

97

mohammad.kermani@gmail.com

دکتر فرزاد شاه ثنائی 97 farzad.cardiolog@gmail.com
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir