دستیاران فلوشیپ گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/17-7:00
Printer-friendly versionPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

ایمیل

 دکتر علی اقبال 98 alieghbal92@gmail.com

دکتر سید محمد کرمانی القریشی

97

mohammad.kermani@gmail.com

دکتر فرزاد شاه سنائی

97

farzad.cardiolog@gmail.com

دکتر احسان شیروانی 98 shirvani-xs100@yahoo.com

دکتر محمد بیدمشکی

97

Dr.bidmeshki@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir