دستیاران فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-13:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  تاریخ شروع دوره   تاریخ پایان دوره  استاد راهنما        عنوان پایان نامه                
شافع جعفر ذوفقاری 1396/7/1 ادامه دارد دکتر قشلاقی  
محدثه سرباز 1397/9/5 ادامه دارد    
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir