دستیاران فلوشیپ و فوق تخصص روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-6:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود Email
3 دکتر مصطفی حق شناس (دستیار فوق تخصص روانپزشکی کودکان) 1398 tamasha_jums@yahoo.com
2 دکتر شهرزاد مرتضوی (فلوشیپ روانپزشکی عصبی) 1398 shahrzad2248@yahoo.com
1 دکتر فاطمه رجبی (فلوشیپ روانپزشکی عصبی) 1397 fara860@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir