دستیاران فلوشیپ جراحی ستون فقرات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
1 دکتر مسعود مهدی نژاد یزدی 98 19mmg72@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir