دستیاران فلوشیپ جراحی ستون فقرات

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/10/17-10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
دکتر مهدی کوشک زری 96 dr.mkoushkzari@yahoo.com
دکتر عباس رحیمیان 95 Rahimian521@gmail.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir