دستیاران فلوشیپ جراحی ستون فقرات

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
دکتر سعید فرزین نیا 97 Saeed_farzinnia@yahoo.com
دکتر مهدی کوشک زری 96 dr.mkoushkzari@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir