دستیاران داخلی (سال چهارم)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
    نام و نام خانوادگی  سال ورود Email
 الهام کبیری 1393 kabirielham20@gmail.com
الهه شکل آبادی 1393 baharnarenj313@gmail.com
امیر قادری 1393 dr.amirghaderi@gmail.com
ثمین بلوچیان زاده 1393 saminbalouchianzadeh@gmail.com
حسین صفی 1393 safimehr@gmail.com
ریحانه حسینی 1393 reyhane_001@yahoo.com
سارا صدرزاده 1393 sr.sadrzadeh@gmail.com
سمانه مددی 1393 samanemadadi@yahoo.com
سهیلا شکل آبادی 1393 dr_shokrolahi1985@yahoo.com
علی شیخ ابومسعودی 1393 drbaltazar12@gmail.com
عبدالله عسگری 1393 a.asgari49@yahoo.com
علیرضا صفوی پور 1393 alirezas62@yahoo.com
غزال رفیعایی 1393 ghazal.Rafiaei@gmail.com
لاله رئیسی 1393 afsan73@gmail.com
محسن پیرپیران 1393 drpirpiran@gmail.com
مسیح عرفانی 1393 drmasiherfani@gmail.com
نیما آرزومندی 1393 qoghnus@gmail.com

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir