دستیاران داخلی (سال چهارم)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام نام خانوادگی سال ورود ایمیل
نوشین علوی 95 drnooshinalavi@yahoo.com
زهرا توسلی 94 z.tavassoli67@yahoo.com
محمدسعید خاکسار 95 Msaeid.khaksar@yahoo.com
عادله دادخواه 95 Adeledadkhah@yahoo.com
پوریا رمضانی 95 porya.Ramezani@yahoo.com
غزاله سجادی 95 dr.gh.sajadi@gmail.com
سارا سلطانمحمدی 95 sara.sm.68@gmail.com
رایحه شکل آبادی 95 Baharnarenj313@gmail.com
بهاره صفائیان 95 B_S_508@yahoo.com
زهرا عربی 95 Zari_Arabi@yahoo.com
مریم علمداری 95 alamdari91@yahoo.com
الهام نورمحمدی 95 elham_zxc@yahoo.com
مریم جباری 94 jabbari.mary@gmail.com
فاطمه سجادفر 94 sajadfarf@yahoo.com
 
 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir