دستیاران داخلی (سال چهارم)

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-6:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام  نام خانوادگی سال ورود ایمل
1 لیلا ادهمی 96 laila.adhami1364@gmail.com
2 محمد امین 96 dr.mohamad.amin@gmail.com
3 زهرا خانی 96 dr_zahrakhani@yahoo.com
4 نفیسه سرشتی 96 sereshti.nafiseh@gmail.com
5 مرضیه قاسمی 96 ghasemi.md.67@gmail.com
6 مهدیه عبودیت 96 dr.nooshin_obo@yahoo.com
7 ساره کیمیایی فر 96 sarekimia@yahoo.com
8 الهه کیوانی 96 e.keivany@yahoo.com
9 حامد مقدم منش 96 Dr.hamedmmanesh@gmail.com
10 دیبا منجزی 96 dibamonjezi@yahoo.com
11 فخرالدین محمد موسی ئی 96 fakhredin64@gmail.com
12 فاطمه سادات میرمحمدصادقی 96 drfm.sadeghi@gmail.com
ورودی95  
13 علی پوریای ولی 95 Alipo64@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir