دستیاران داخلی (سال چهارم)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/23-13:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  سال ورود Email

احمد رئیسی

1392

draraeisi88@yahoo.com

اعظم موحدی

1392

dr.movahedi@yahoo.com

آزاده قنبریان علویجه

1392

dr_azad80@yahoo.com

بهزاد رحمتی

1392

behzad.afra@yahoo.com

جواد گلپایگانی

1392

j_golpayegani@yahoo.com

رضا طالب زاده

1392

rtalebzadeh@yahoo.com

ریحانه پدیدارنیا

1392

r.padidarnia@gmail.com

زهرا شرافت

1392

ghazal_sh104@yahoo.com

سمیه شمسایی

1392

dr.shamsaee92@gmail.com

عبدالمهدی بقایی

1392

ambaghaei@gmail.com

علی صادقی

1392

dralisadeghi92@gmail.com

مائده جوانی

1392

maedeh.1364@gmail.com

محسن صادقیان

1392

sadeghian.md@gmail.com

محمد مدایم زاده

1392

momodayem62@gmail.com

محمدصادق سپهری فر

1392

mssepehrifar@yahoo.com

مهدی خواجه آزاد

1392

mazad653@gmail.com

مهدی عظیمیان

1392

azimian.mehdi@yahoo.com

مهرزاد سلماسی

1392

mehrzad_salmasi@yahoo.com

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir