دستیاران داخلی (سال سوم)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/10/14-13:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  سال ورود Email

اعظم امیدی

1394

dr.a.omidy@gmail.com

اکبر جلائی اسفندآبادی

1394

tahmasb_Jalaie@yahoo.com

امین باقری قلعه سلیمی

1394

amin_bagheri_gp@yahoo.com

امیرحسین صالحی

1394

2ktoramir@gmail.com

آرش هدایت

1394

arash.hedayat1988@gmail.com

بهاره ابریشمکار اصفهانی

1394

abrishamkarbahareh@gmail.com

زهرا رهامی

1394

z.rahami.65@gmail.com

سعید رضایی جوزدانی

1394

s.rezaei.jouzdani@gmail.com

علیرضا عارف پور

1394

masih.bazaz@yahoo.com

مجید دزفولی

1394

majid.dezfouli.md@gmail.com

محمدمهدی فلاحتیان

1394

falahatiyan@gmail.com

مرضیه رضائی برزانی

1394

raha_m2@yahoo.com

فاطمه سجادفر

1394

sajadfarf@yahoo.com

مهدی شعبانی

1394

mahdi_shabani63@yahoo.com

ندا صفی

1394

safi.neda@yahoo.com
مریم جباری 1394 jabbari.mary@gmail.com

اسماعیل چهارده معصومی

1393

e_14masoumo@yahoo.com

الهه میرطلایی

1393

elahe.mirtalaeii@gmail.com

بهادر عمیدی

1393

dr_bahador125@yahoo.com

حمیدرضا سجادیه

1393

hamidsajadieh@yahoo.com

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir