دستیاران داخلی (سال سوم)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام  نام خانوادگی سال ورود ایمل
لیلا ادهمی 96 laila.adhami1364@gmail.com
محمد امین 96 dr.mohamad.amin@gmail.com
زهرا خانی 96 dr_zahrakhani@yahoo.com
نفیسه سرشتی 96 sereshti.nafiseh@gmail.com
مرضیه قاسمی 96 ghasemi.md.67@gmail.com
مهدیه عبودیت 96 dr.nooshin_obo@yahoo.com
ساره کیمیایی فر 96 sarekimia@yahoo.com
الهه کیوانی 96 e.keivany@yahoo.com
حامد مقدم منش 96 Dr.hamedmmanesh@gmail.com
دیبا منجزی 96 dibamonjezi@yahoo.com
فخرالدین محمد موسی ئی 96 fakhredin64@gmail.com
فاطمه سادات میرمحمدصادقی 96 drfm.sadeghi@gmail.com
شادی رئیسی زاده 95 shadireissizadeh@ymail.com
علی پوریای ولی 95 Alipo64@gmail.com
سارا حسین پور 95 sarah_dreamland@yahoo.com
رضا شیرپور اصل 95 r.shirpour@ymail.com
فرزانه یوسفی صدر 95 shadi_y149@yahoo.com
بهروز صمدی 94 Dr.samadibehrooz@gmail.com
حامد آذرنوش 95 hamedmds@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir