دستیاران داخلی (سال سوم)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/23-13:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی  سال ورود Email

اسماعيل چهاره معصومي

1393

e_14masoumo@yahoo.com

الهام كبيري

1393

kabirielham20@gmail.com

الهه شكل آبادي

1393

baharnarenj313@gmail.com

الهه ميرطلائي

1393

elahe.mirtalaeii@gmail.com

امير قادري

1393

dr.amirghaderi@gmail.com

بهادر عميدي

1393

dr_bahador125@yahoo.com

ثمين بلوچيان زاده

1393

saminbalouchianzadeh@gmail.com

حسين صفي

1393

safimehr@gmail.com

حميدرضا سجاديه خواجویی

1393

hamidsajadieh@yahoo.com

ريحانه حسيني

1393

reyhane_001@yahoo.com

سارا صدرزاده

1393

sr.sadrzadeh@gmail.com

سمانه مددي

1393

samanemadadi@yahoo.com

سهيلا شكرالهي

1393

dr_shokrolahi1985@yahoo.com

علي شيخ ابومسعودي

1393

drbaltazar12@gmail.com

عبداله عسگري

1393

a.asgari49@yahoo.com

عليرضا صفوي پور

1393

alirezas62@yahoo.com

غزال رفيعايي

1393

ghazal.Rafiaei@gmail.com

لاله رئيسي

1393

afsan73@gmail.com

محسن پيرپيران

1393

drpirpiran@gmail.com

مسيح عرفاني

1393

drmasiherfani@gmail.com

نيما آرزومندي

1393

qoghnus@gmail.com

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir