دستیاران داخلی (سال دوم)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/23-13:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود Email

اعظم اميدي

1394

dr.a.omidy@gmail.com

اكبر جلائي اسفندآبادي

1394

tahmasb_Jalaie@yahoo.com

اميرحسين صالحي

1394

2ktoramir@gmail.com

امين باقري قلعه سليمي

1394

amin_bagheri_gp@yahoo.com

آرش هدايت

1394

arash.hedayat1988@gmail.com

بهاره ابريشم كار اصفهاني

1394

abrishamkarbahareh@gmail.com

بهروز صمدي عشين

1394

dr.samadibehrooz@gmail.com

راضيه غربا

1394

ra.ghoraba@gmail.com

زهرا توسلي كفراني

1394

z.tavassoli67@yahoo.com

زهرا رهامي

1394

z.rahami.65@gmail.com

سعيد رضايي جوزداني

1394

s.rezaei.jouzdani@gmail.com

عليرضا عارف پور

1394

masih.bazaz@yahoo.com

فاطمه سجادفر

1394

sajadfarf@yahoo.com

مجيد دزفولي

1394

majid.dezfouli.md@gmail.com

محمدمهدي فلاحتيان

1394

falahatiyan@gmail.com

مرضيه رضايي برزاني

1394

raha_m2@yahoo.com

مريم جباري

1394

jabbari.mary@gmail.com

مهدي شعباني

1394

mahdi_shabani63@yahoo.com

ندا صفي

1394

safi.neda@yahoo.com

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir