دستیاران داخلی (سال دوم)

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/11-6:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                           

 

ردیف نام نام خانوادگی سال ورود ایمیل
1 صفا آهون 98 dorkhosh22@yahoo.com
2 زینب احمدی کیا 98 zeinab_kia65@yahoo.com
3 زهرا ایروانی محمدآبادی 98 iravani90@yahoo.com
4 شیما بنی نجاریان 98 shimabaninajarian@yahoo.com
5 لیلا خسروی 98 leila.kh7501256@yahoo.com
6 وحیده رئیسی 98 vahideraissei@yahoo.com
7 سميه رحيمي 98 Somayehrahimi12@gmail.com
8 آرزو افخمی اردکانی 98  
9 مریم صدارت 98 maryam.sedarat.1368@gmail.com
10 شکوفه عباسی 98 shamim.abasi@yahoo.com
11 فاطمه عظیمی 98 asma_azimi@ymail.com
12 علیرضا فاضل علیزاده 98 fazel5169@yahoo.com
13 فرزانه فتاحی 98 drzahednezhad@yahoo.com
14 نسرین فخری فخرابادی 98 drnfakhri115@gmail.com
15 زهره میربیک سبزواری 98 zm.sabzevari@yahoo.com
  ورودی 97      
16 اشکان  اکبری 97 ashkan_akbari65@yahoo.com
17 الهام بابایی 97 B87_elham@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir