دستیاران داخلی (سال دوم)

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/05-12:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود Email

حامد آذرنوش

1395

hamedmds@yahoo.com

علی پوریای ولی

1395

alipo64@gmail.com

سارا حسین پور

1395

sarah_dreamland@yahoo.com

محمدسعید خاکسار

1395

msaeid.khaksar@yahoo.com

عادله دادخواه

1395

adeledadkhah@yahoo.com

شادی رئیسی زاده مبارکه

1395

alisanayei2@yahoo.com

پوریا رمضانی

1395

behzad.amir79@gmail.com

غزاله سجادی

1395

dr.gh.sajadi@gmail.com
سارا سلطان محمدی

1395

sara.sm.68@gmail.com

رایحه شکل آبادی

1395

baharnarenj313@gmail.com

رضا شیرپور اصل 1395  

بهاره صفائیان

1395

b_S_508@yahoo.com

زهرا عربی

1395

zari_arabi@yahoo.com

مریم علمداری

1395

alamdarima@gmail.com

نوشین علوی نائینی

1395

drnooshinalavi@yahoo.com

الهام نورمحمدی

1395

rasoul.rastegari@gmail.com

فرزانه یوسفی صدر

1395

shadi_y149@yahoo.com

بهروز صمدي عشين

1394

dr.samadibehrooz@gmail.com

زهرا توسلي كفراني

1394

z.tavassoli67@yahoo.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir