دستیاران تخصصی ent

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/25-6:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی دستیار

سال ورود

Email

سال اول

دکتر نیلوفر تربیت

آبان 99

niloofar.tarbiat@yahoo.com

دکتر تورج خالدین آبان 99

tooraj.kh.5472@gmai.com

دکتر صمد سرنامه آبان 99 Samadsarnameh@yahoo.com
دکتر مصطفی سعادت نیا آبان 99 nargessaadatnia.70@gmail.com
دکتر نیلوفر معصوم نیا آبان 99 amnm_80@yahoo.com
     

سال دوم

دکتر محمد جواد فيروزي

مهر 98 Mohamadj.firouzi@gmail.com

دکتر فاطمه محرابی پور

مهر 98 Fatemeh_mehrabi90@yahoo.com

دکتر مجید کریمی

مهر 98 maryam.jafari9170@gmail.com

دکتر فائزه کشت کار

مهر 98 dr_f1990@yahoo.com
دکتر اشکان یزدان پناه مهر 98 ashkan_yazdanpanah16@yahoo.com
دکتر روح ا... محمدی دیماه 98  
دکتر محمد شهاب اخوان تیرماه 99  

سال سوم

دكتر علي بادروج مهر97

abadrooj@gmail.com

دكتر بهاره توكلي

مهر97

baharetavakoli2010@yahoo.com

دكتر محمد سرور

مهر97

m.soroor.gp1387@gmail.com

دكتر محمدرضا مرادي مهر97

rezamdmr70@yahoo.com

دكتر فريد دادور مهر97 Dadvar.fa@gmail.com

سال چهارم

دكتر مسعود تيموري (دستيار ارشد) مهر 96 massoud.teimouri@gmail.com
دكتر علي برهاني مهر 96 aborhani@yahoo.com
دكتر امين شايان مهر 96 amin.shayan068@gmail.com
دكتر سيدعلي عقيلي مهر 96 Dr.Ali.Aghili@gmail.com
دکتر احسان مشتاقی مهر 96 ehsan_moshtaghi1989@yahoo.com
دکتر الناز افشاری اردیبهشت 97 Afshari.elnaz29@gmail.com
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir