کشیک دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

برنامه کشیک دستیاران

1 خرداد 98
2 اردیبهشت 98
3 فروردین 98

4

اسفند 97

5

بهمن 97

6

دی 97

7

آذر 97

8

آبان 97

9

مهر 97

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir