کشیک دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/31-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

برنامه کشیک دستیاران

1 اردیبهشت 98
2 فروردین 98

3

اسفند 97

4

بهمن 97

5

دی 97

6

آذر 97

7

آبان 97

8

مهر 97

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir