کشیک دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-13:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک دستیاران تخصصی

تیر 97

خرداد 97

اردیبهشت 97

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir