کشیک دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-14:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

برنامه کشیک دستیاران

1 فروردین
2 نوروز
3  98اسفند
4 بهمن 98
5 دی 98
6 آذر 98
7 آبان 98
8 مهر 98
9 شهریور 98
10 مرداد 98
11 تیر 98
12 خرداد 98
13 اردیبهشت 98
14 فروردین 98

15

اسفند 97

16

بهمن 97

17

دی 97

18

آذر 97

19

آبان 97

20

مهر 97

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir