دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/04/14-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 دكتر مهدي احمدي  3

 بررسي چگونگي ارتباط مقدار H reflex latency از عضله اكستانسور ديژيتوروم كومونيس با طول اندام فوقاني و سن در افراد نرمال سنين 60-20 سال

 

 15/8/93
 دكتر زهره ذبيحي 3

تعيين و مقايسه اثرات ليزرتراپي و اسپلينت بر علائم كلينيكي و پارامترهاي تحت NCS بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ

دكتر حقيقت

10/12/91
 دكتر حديثه رمضانيان 3

 كاربرد سونوگرافي در پيش بيني پاسخ به تزريق موضعي استروئيد در سندرم تونل كارپال

دكتر دهقان

دكتر حقيقت  

 8/8/93
 دكتر مريم ملت 3  بررسي اثر درماني شوك ويو در پلانتار اسپاسيستي در بيماران مبتلا به سكته مغزي    دكتر طاهري و دكتر وحدت پور  8/8/93
 دكتر رقيه قاسمي 3      
 دكتر هادي فروزان 3  بررسي تدثير روش Extracorporal shock wave therapy در درمان بيماران مبتلا به تانزينوپاتي مزمن آشيل مراجعه كننده به درمانگاههاي طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 94-1393    8/8/93
دكتر مريم خسروي 2      
 هدي جعفري 2      
 عادله عريضي 2      
 سميرا عشاقي 2      
 زهرا عظيمي 2      
 ارغوان مختاريان 2      
 مهسا مظاهري 2      
 سحر موسوي 2      
ميترا رمضاني 1      
نجمه زارع 1      
الهام عطايي 1      
فهيمه مؤمني 1      
مرضيه نادري 1      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir