دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/05-7:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال دستیاری عنوان پايان نامه استادراهنما  تاریخ تصویب
دكترعلي محمد طائف نيا سال 4

 

 

 

دكتررضا صافي سال 4

 

 

 

دكترسيد امير محمد  ابطحي سال 4

 

 

 

دكتر محسن رضا موسائي سال 4

 

 

 

دكترايمان  اميدي سال 4

 

 

 

دكتر رضا كاظمي سال 3

 

 

 

دكترمتين  شيراني سال 3

 

 

 

دكترعباس  برزگر سال 3      
دكتر امير محسني سال 2      
دكتر حامد جهانگيري سال 2

 

 

 

 
دكتر مهدي غلامپور سال 2      
دكتر عبد الرحمان خرمي سال 2      
دكتر علي شريعتي سال 1      
دكتر سيد معسود سادات سال1      
دكتر فرشاد قلي پور سال1      
دكتر مصطفي مظاهري سال1      
دكتر محمدعلي وكيلي سال1      
دكتر اميرحسين كاظميان سال 1      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir