دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/16-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سال دستیاری عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب
امين كلكو 4      
مهدي شهاب الديني 4      
مينا سلطاني 4 بررسي اثر درماني پروپرانولول در كودكان با اپيستاكسي مقاوم و راجعه دكتر سيدمصطفي هاشمي - دكتر سيد احمدرضا اخوت 10/11/92
پريسا دميرچي 4      
ژاله اميني 4      
نفيسه السادات محمودي 4      
سيده مهتاب اشجع آروان 3      
سميه حيدري 3      
آرش شرفيان 3      
محمد شفيعيان 3      
سيدمحمد لاجوردي 3      
مهدي محمودي 3      
شاپور كوپايي 3      
كيوان خوشخو 2      
محمدعلي مواجي 2      
علي ملك زاده 2      
زينب سادات دخانچي 2      
ندا سخي 2      
فرشيد راسخ 2      
ليلا اسدپور 2      
سيدنادر موسوي  1      
سيده محبوبه نظري  1      
محمدعلي قنبري  1      
مسلم حيدري  1      
زهرا خسروي  1      
سپهر صالح پور 1      
محمد جمشيدي  1      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir