دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/07/18-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
كشيك دستياران زنان دي 93
اصلاحيه كشيك سال دوم الزهرا دي 93 
کشیک دستیاران زنان بهمن 93
تقسیم بندی رزیدنتهای زنان بهمن 93
کشیک دستیاران زنان فروردین 94
تقسیم بندی دستیاران زنان فروردین 94
برنامه کشیک دستیاران زنان خرداد 94
اصلاحیه برنامه کشیک رزیدنتی خرداد 94 ز
کشیک دستیازان تیر 94
کشیک دستیاران زنان مرداد 94
تقسیم بندی دستیاران زنان مرداد 94
تقسیم بندی دستیاران زنان مهر 94
کشیک دستیاران زنان مهر 94
کشیک دستیاران زنان آبان 94
تقسیم دستیاران ابان 94
کشیک دستیاران زنان و مامایی آذر 94
تقسیم دستیاران زنان آذر 94
کشیک دستیاران زنان دی ماه 94
تقسم بندی دستیاران زنان دی ماه 94
کشیک دستیاران زنان و مامایی بهمن 94
کشیک دستیاران زنان اسفند 94
اصلاحیه کشیک سال چهارم زنان اسفند 94
کشیک دستیاری زنان فروردین 95
اصلاحیه کشیک دستیاری زنان فروردین 95

کشیک دستیاری زنان اردیبهشت 95

کشیک دستیاران زنان خرداد 95
تقسیم بندی دستیاران خرداد 95
تقسیم بندی دستیاران زنان تیر 95
کشیک دستیاران زنان تیر 95
کشیک دستیاران زنان مرداد 95
کشیک دستیاران زنان مهر 95
کشیک دستیاران سال یک زنان مهر ماه 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir