کشیک دستیاران تخصصی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

تاریخ
گروه فعلا دستیار ندارد
 
 
 
 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir