دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

نام و نام خانوادگی سال ورودی   Email
دکترزهرا ایمانی 1395   Zhr69.imani@gmail.com
دکترمحمدارسطویی 1395   Dr.arastouei@hotmail.com
دکترسمیه اکبری سامانی 1395   s.akbari68@yahoo.com
دکترسیدطه میرجانی 1395   Taha.mirjani.md@gmail.com
دکترحسین موحدیان عطار 1395   Dr.movahedian592GMAIL.COM
دکترمحمدحسین تقدیری 1395   Dr.taghdiri@gmail.com
دکترسعیدرضا مشفقی 1395   Moshfeghib9@gmail.com
محمدتوحیدی 1395   Dr.tohidi1387@yahoo.com
سیدحسین ابطحی فروشانی 1394   Shf.abtahi@yahoo.com
مهران حسینی 1394   Mehraan-hosseini@yahoo.com
اباذرشهیر 1394   Dubsdabs95@gmail.com
محمدباقرمرادی 1394   Mb.meradi@yahoo.com
سروش کرمی راد 1394   Soroush.kr@gmail.com
محسن پورعزیزی 1394   m.pourazizi@yahoo.com
امیرفرحی جهرمی 1394   Dr.amirhosseinfarahi@ gmail.com
سیدصادق هاشمی استبرق 1394   Ms68.sagdegh.gmail.com
امیدپیرحاجی 1393   Pirhaji.omid@yahoo.com
محمدحسن عالم زاده انصاری 1393   Mh.aansari@gmail.com
آرمان امیرخانی 1393   aripiperazol@gmail.com
رضا پورمحمدی 1393  

rezapormohamadi@yahoo.com

محمدحسین نیک پور 1393   Mohamadnikpour870@yahoo.com
بهروز اولیاء 1393   Behrooz-oliyath@yahoo.com
عبدالرضا رضائیان 1392   Ar.ramsheh@gmail.com
پوریا رادمنش 1392   Pourya-r-84@yahoo.com
بهزاد رنجبری امیدی 1392   Behzad-omidi85@yahoo.com
محمدرضا نایب زاده 1392   Mr.nayebzade@gmail.com
معصومه زارعی 1392   Dmed.111043@gmail.com
فاطمه خطاوی 1392   Khtavi.fatima@yahoo.com
خدایارگلابچی 1392   Kh-golabchi@edc.mui.ac.ir
محمدمیکانیکی 1392   Dr.m.mikaniki@gmail.com
مهدی عبدی شهشانی 1392   Mehdi.shahshani@gmail.com

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir