دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-7:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی Email
  سال اول
1 دکتر فرشاد افشار 1398 farsha-afshar72@yahoo.com
2 دکتر اکبر تقیان دینانی 1398 taghianakbar@gmail.com
3 دکتر پریسا جانفزا 1398 pari3a janfaza@yahoo.com
4 دکتر علی شهسواری 1398 alishah7293@gmail.com
5 دکتر مریم عباسی 1398 Mdr.abbasi86@gmail.com
6 دکترهادی غلامی  1398 hadigholami960@gmail.com
7 دکتر محمد معمارزاده 1398 memar.moh.md@gmail.com
سال دوم
1 دکتر امیرحسین اکبرپور باقی آبادی 1397 yasnet0351@gmail.com
2 دکترلیلا بابایی 1397

lila8969@gmail.com

3 دکترمهدی توکلی دینانی 1397 tavakoli.mehran@gmail.com
4 دکتر صفورا کرمی 1397 rnk_karami@yahoo.com
5 دکترمهیا قاضی  1397 mahyaghazy@yahoo.com
6 دکترمحمدحسین هوشنگ جهرمی 1397 mh.houshang@gmail.com
  سال سوم
1  دکتررضا افسری 1396 reza223311@gmail.com
2  دکترداود انتظاری 1396 dde2015@yahoo.com
3 دکترحامد رادمهر 1396 hkh2646@gmail.com
4  دکترفاطمه رزمجو 1396 amirarjmand1362gmail.com
5  دکترعلیرضا رمضانی   1396 alirezamed2012@yahoo.com
6  دکترمحمد رضا فاضل  1396 mohamadreza.fazel.1990@gmail.com
7   دکترآزاده فتحیان  1396 dr.azadfath@gmail.com
8   دکترابوالفضل کریمی  1396 akarimiharandi@yahoo.com
  سال چهارم
1 دکترزهرا ایمانی 1395 Zhr69.imani@gmail.com
2 دکترمحمدارسطویی 1395 Dr.arastouei@hotmail.com
3 دکترسمیه اکبری سامانی 1395 s.akbari68@yahoo.com
4 دکتراطهر طاهری 1395 taheri@gmail.com
5 دکترمحمدحسین تقدیری 1395 Dr.taghdiri@gmail.com
6 دکترمحمدتوحیدی 1395 Dr.tohidi1387@yahoo.com
7 دکترسعیدرضا مشفقی 1395 Moshfeghib9@gmail.com
8 دکترحسین موحدیان عطار 1395 Dr.movahedian592GMAIL.COM
9 دکترسیدطه میرجانی 1395 Taha.mirjani.md@gmail.com
10 دکترمحمدباقرمرادی 1394 Mb.meradi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir