دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/03/07-10:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

نام و نام خانوادگی سال ورودی   Email
 دکترفاطمه رزمجو 1396   amirarjmand1362gmail.com
 دکترعلیرضا رمضانی   1396   alirezamed2012@yahoo.com
 دکترحامد رادمهر 1396   hkh2646@gmail.com
 دکترداود انتظاری 1396   dde2015@yahoo.com
 دکتررضا افسری 1396   reza223311@gmail.com
 دکترمحمد رضا فاضل  1396   mohamadreza.fazel.1990@gmail.com
  دکترآزاده فتحیان  1396   dr.azadfath@gmail.com
  دکترابوالفضل کریمی  1396   akarimiharandi@yahoo.com
دکترزهرا ایمانی 1395   Zhr69.imani@gmail.com
دکترمحمدارسطویی 1395   Dr.arastouei@hotmail.com
دکترسمیه اکبری سامانی 1395   s.akbari68@yahoo.com
دکترسیدطه میرجانی 1395   Taha.mirjani.md@gmail.com
دکترحسین موحدیان عطار 1395   Dr.movahedian592GMAIL.COM
دکترمحمدحسین تقدیری 1395   Dr.taghdiri@gmail.com
دکترسعیدرضا مشفقی 1395   Moshfeghib9@gmail.com
 دکترمحمدتوحیدی 1395   Dr.tohidi1387@yahoo.com
سیدحسین ابطحی فروشانی 1394   Shf.abtahi@yahoo.com
 دکترمهران حسینی 1394   Mehraan-hosseini@yahoo.com
 دکتراباذرشهیر 1394   Dubsdabs95@gmail.com
  دکترمحمدباقرمرادی 1394   Mb.meradi@yahoo.com
  دکترسروش کرمی راد 1394   Soroush.kr@gmail.com
  دکترمحسن پورعزیزی 1394   m.pourazizi@yahoo.com
  دکترامیرفرحی جهرمی 1394   Dr.amirhosseinfarahi@ gmail.com
  دکترسیدصادق هاشمی استبرق 1394   Ms68.sagdegh.gmail.com
  دکترامیدپیرحاجی 1393   Pirhaji.omid@yahoo.com
  دکترمحمدحسن عالم زاده انصاری 1393   Mh.aansari@gmail.com
  دکترآرمان امیرخانی 1393   aripiperazol@gmail.com
  دکتررضا پورمحمدی 1393  

rezapormohamadi@yahoo.com

  دکترمحمدحسین نیک پور 1393   Mohamadnikpour870@yahoo.com
  دکتربهروز اولیاء 1393   Behrooz-oliyath@yahoo.com
  دکترخدایارگلابچی 1392   Kh-golabchi@edc.mui.ac.ir
  دکترمحمدمیکانیکی 1392   Dr.m.mikaniki@gmail.com
  دکترمهدی عبدی شهشانی 1392   Mehdi.shahshani@gmail.com

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir