دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


 

نام و نام خانوادگی سال ورودی Email
دکتر امیرحسین اکبرپور باقی آبادی 1397 yasnet0351@gmail.com
دکترلیلا بابایی 1397

lila8969@gmail.com

دکترمهدی توکلی دینانی 1397 tavakoli.mehran@gmail.com
دکترمحمدحسین هوشنگ جهرمی 1397 mh.houshang@gmail.com
دکترمهیا قاضی  1397 mahyaghazy@yahoo.com
دکتر صفورا کرمی 1397 rnk_karami@yahoo.com
 دکترفاطمه رزمجو 1396 amirarjmand1362gmail.com
 دکترعلیرضا رمضانی   1396 alirezamed2012@yahoo.com
 دکترحامد رادمهر 1396 hkh2646@gmail.com
 دکترداود انتظاری 1396 dde2015@yahoo.com
 دکتررضا افسری 1396 reza223311@gmail.com
 دکترمحمد رضا فاضل  1396 mohamadreza.fazel.1990@gmail.com
  دکترآزاده فتحیان  1396 dr.azadfath@gmail.com
  دکترابوالفضل کریمی  1396 akarimiharandi@yahoo.com
دکترزهرا ایمانی 1395 Zhr69.imani@gmail.com
دکترمحمدارسطویی 1395 Dr.arastouei@hotmail.com
دکترسمیه اکبری سامانی 1395 s.akbari68@yahoo.com
دکترسیدطه میرجانی 1395 Taha.mirjani.md@gmail.com
دکترحسین موحدیان عطار 1395 Dr.movahedian592GMAIL.COM
دکترمحمدحسین تقدیری 1395 Dr.taghdiri@gmail.com
دکترسعیدرضا مشفقی 1395 Moshfeghib9@gmail.com
 دکترمحمدتوحیدی 1395 Dr.tohidi1387@yahoo.com
دکترسیدحسین ابطحی فروشانی 1394 Shf.abtahi@yahoo.com
 دکترمهران حسینی 1394 Mehraan-hosseini@yahoo.com
 دکتراباذرشهیر 1394 Dubsdabs95@gmail.com
  دکترمحمدباقرمرادی 1394 Mb.meradi@yahoo.com
  دکترسروش کرمی راد 1394 Soroush.kr@gmail.com
  دکترمحسن پورعزیزی 1394 m.pourazizi@yahoo.com
  دکترامیرفرحی جهرمی 1394 Dr.amirhosseinfarahi@ gmail.com
  دکترسیدصادق هاشمی استبرق 1394 Ms68.sagdegh.gmail.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir