دستیاران تخصصی گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/18-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال دستیاری عنوان پايان نامه استادراهنما  تاریخ تصویب

دكترمریم غلامی سمسوری

دكتر انیس بستاکیان

دكتر مینا صابر

دكتر نازیلا پوستیان 

دکتر معصوم شهبازی
دکتر بهزاد بافنده 
دکتر سیامک رحمانی 
دکتر نسرین معتمدی فرد 
 
 

دكتر هدي صفاي

دكتر مجتبي نسيمي

 

دكتر حسين حافظي

دكتر عاطفه شجري

دكترسميرا كاظمي پور

دكتر فرزانه دانش

دکتر محبوبه طلاکوب
دکتر زکیه گنجه ای 
 

دكتر فاطمه کریمی 

دكتراکرم السادات آمیری

 
دکتر مینو جلوان 
رقیه سادات خلیلی تمبی
زهرا صفوی 
ثمین نبوی نژاد 

سال چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال اول

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir