دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران سال چهارم

دکتر پیمان نیلفروش

drpn@hotmail.com

دکتر جمال مقدسی

j.moghadasi50@gmail.com

دکتر پویا کوشا

Pooya8365@yahoo.com

دکتر علی حسینی

A_hosseini1412@yahoo.com

دکتر امیر صیفی پور

Amirmed1393@gmail.com

دکتر حمید رضا رجبی

rajabihr@gmail.com

دکتر محمد صدیق حسین بر

drshoseinbor@gmail.com

دکتر آرمین الهی فر

arelahifar@gmail.com

دکتر فرشته ستار

Fereshte_sattar@yahoo.com

دکتر نفیسه معین

Nafise.moien@yahoo.com

دکتر زینب داودآبادی

Dr.davoodabadi@gmail.com

دکتر مریم توکلی

Tau93mar@gmail.com

دکتر شهرزاد ریگی جنگجو

Media.1388@yahoo.com

دکتر فهیمه یاراحمدی

yarahmadi.fahimeh@gmail.com

دستیاران سال سوم

دکتر عبدالله ایزدی

izadicardio@gmail.com

دکتر ناصر هادی

Naser.hadi51@yahoo.com

دکتر محمود رضایی

m.rezaii@gmail.com

دکتر حامد شهرکی

Hamed_shahreki@yahoo.com

دکتر محمد رهنما

Rahnama800@gmail.com

دکتر علی نیک نشان

dralinikneshan@gmail.com

دکتر باوری

Dr. bavari@gmail. Com

دکتر رویا کثیری

Roya_k1988@yahoo.com

دکتر الهام زنگنه

Elham-med86@yahoo.com

دکتر آرمینا رادمنش

arminaradmanesh@yahoo.com

دکتر منیژه دانش

Danesh.manizheh@gmail.com

دکتر مریم مرادی

Sadeghi955@yahoo.com

دکتر فاطمه نوری

f.nourisari@gmail.com

دستیاران سال دوم

دکتر محمد اسماعیل آرامش

m.e.aramesh@live.com

دکتر علی اسدی

Asadiali.689@gmail.com

دکتر فرید اسماعیلی

Farid.esmaeili@gmail.com

دکتر علی رضا چم آسمانی

Alireza_chamassemani@yahoo.com

دکتر امیر حسین رشیدی

Amirmohsen1986@gmail.com

دکتر شهروز کبیری

Shahrooz.kabiri@yahoo.com

دکتر مهرداد سی منی

Mehrdad_simani@yahoo.com

دکتر ندا مشایخی

n.mashayekhi.asl@gmail.com

دکتر آزاده داوودیان

Dr.a.davoudiand@gmail.com

دکتر فاطره بهارلویی

Fby_fby@yahoo.com

دکتر پریسا سالاری

Parsia_salary@yahoo.com

دکتر مژگان عمو علی

mozhgan.medical.st@gmail.com

دکتر پریسا ادیب حاج باقری

Adib.parsia@gmail.com

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir