دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران گروه قلب و عروق اصفهان

دستیاران سال دوم

Ali.asadi.1368.1371@gmail.com

98

دکتر علی اسدی

Zahraamini3168@gmail.com

98

دکتر زهرا امینی وگورانی

sakine.ansari@gmail.com

98

دکتر سکینه انصاری

Hamidreza.bandshahi@gmail.com

98

دکتر حمید رضا بندشاهی

Amin692009@gmail.com

98

دکتر امین بهروزی

Pedram225@gmail.com

98

دکتر پدرام پاینده

Heydar.hoveizi@gmail.com

98

دکتر حیدر حویزی

Sepideh373@gmail.com

98

دکتر سپیده رضازاده

raminzare72@yahoo.com

98

دکتر رامین زارع

shirvani@gmail.com

98

دکتر نازنین زهرا شیروانی

Dr.sadrikarami@gmail.com

98

دکتر سعید صدری

Ghaz1373@yahoo.com

98

دکتر سعید قضاوی

nazila_2md@yahoo.com

98

دکتر زهرا محمدی

ft.moslemi@yahoo.com

98

دکتر فاطمه مسلمی

e.mahdavi25@gmail.com

98

دکتر ابراهیم مهدوی

latifrezwani@gmail.com

98

دکتر عبدالطیف رضوانی

دستیاران سال سوم

azamianza@yahoo.com

97

 دکتر زهرا اعظمیان جزی

Pedram.babaee70@gmail.com

97

دکتر پدرام بابائی

Mhpk_mhpk@yahoo.com

97

دکتر محمد حسین پاکنهاد

Shaby_ajili@yahoo.com

97

دکتر شبنم حسن آجیلی

Ekhara68@gmail.com

97

دکتر احسان خارا

r.khosravi1991@gmail.com

97

دکتر رضا خسروی راستابی

Ali.ravaei@gmail.com

97

دکتر علی روایی

Mahshidsalehi67@gmail.com

97

دکتر مهشید صالحی

m.karami1371@gmail.com

97

دکتر محمد کرمی

Mina.karimiyan27@yahoo.com

97

دکتر بهاره کریمیان شمس آبادی

m.mahdi.moshtoghi@gmail.com

97

دکتر سید محمد مهدی مشتاقی

mahsamelali@yahoo.com

97

دکتر مهسا مللی

mhmseven@gmail.com

97

دکتر محمد حسین میرجانی

Marziyeh88najafi@yahoo.com

97

دکتر مرضیه نجفی بهزادی

دستیاران سال چهارم

Sima.azish@yahoo.com

96

دکتر سیما آزیش

Saeide.bahrani@gmail.com

96

دکتر سعیده بحرانی

Samin.behdad@yahoo.com

96

دکتر ثمین بهداد

Mojtaba.ramezanpoor78@gmail.com

96

دکتر فاطمه جلالي

meisamjmseu@gmail.com

96

دکتر ميثم جهانبخشي

aminpordanjan@gmail.com

96

دکتر امین رحیمی

Rahiminamhadis490@gmail.com

96

دکتر حديث رحيمي نام

Farshad.rostampour@yahoo.com

96

دکتر فرشاد رستم پور

Dr.ghadirshbib@gmail.com

96

دکتر غدیر شبیب

Mohsen_8885@yahoo.com

96

دکتر محسن صفري تالارپشت

Dr.farazandeh85@gmail.com

96

دکتر فرشته فرازنده

drmaryammollaiy@gmail.com

96

دکتر مريم ملائي اردستاني

Mah.mirbod@gmail.com

96

دکتر سيده مهناز ميربد

Amirhadi110@gmail.com

96

دکتر امير هادي

moienhendi@gamil.com

96

دکتر سید معين هندي مرجان

drdyazdani@gmail.com

96

دکتر دلير يزداني

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir