دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران قلب و عروق اصفهان

دستیاران سال دوم

Sima.azish@yahoo.com

96

دکتر سیما آزیش

Saeide.bahrani@gmail.com

96

دکتر سعیده بحرانی

Samin.behdad@yahoo.com

96

دکتر ثمین بهداد

Mojtaba.ramezanpoor78@gmail.com

96

دکتر فاطمه جلالي

meisamjmseu@gmail.com

96

دکتر ميثم جهانبخشي

aminpordanjan@gmail.com

96

دکتر امین رحیمی

Rahiminamhadis490@gmail.com

96

دکتر حديث رحيمي نام

Farshad.rostampour@yahoo.com

96

دکتر فرشاد رستم پور

Dr.ghadirshbib@gmail.com

96

دکتر غدیر شبیب

Mohsen_8885@yahoo.com

96

دکتر محسن صفري تالارپشت

Dr.farazandeh85@gmail.com

96

دکتر فرشته فرازنده

drmaryammollaiy@gmail.com

96

دکتر مريم ملائي اردستاني

Mah.mirbod@gmail.com

96

دکتر سيده مهناز ميربد

Amirhadi110@gmail.com

96

دکتر امير هادي

moienhendi@gamil.com

96

دکتر سید معين هندي مرجان

drdyazdani@gmail.com

96

دکتر دلير يزداني

دستیاران سال سوم

Adib.parsia@gmail.com

95

دکتر پریسا ادیب حاج باقری

m.e.aramesh@live.com

95

دکتر محمد اسماعیل آرامش

Asadiali.689@gmail.com

95

دکتر علی اسدی

Farid.esmaeili@gmail.com

95

دکتر فرید اسماعیلی

Fby_fby@yahoo.com

95

دکتر فاطره بهارلویی

Alireza_chamassemani@yahoo.com

95

دکتر علی رضا چم آسمانی

Dr.a.davoudiand@gmail.com

95

دکترآزاده داودیان

Amirmohsen1986@gmail.com

95

دکتر امیرحسین رشیدی

Rahnama800@gmail.com

94

دکتر محمد رهنما

Parsia_salary@yahoo.com

95

دکتر پریسا سالاری

Mehrdad_simani@yahoo.com

95

دکتر مهرداد سی منی

mozhgan.medical.st@gmail.com

95

دکتر مژگان عموعلی

Shahrooz.kabiri@yahoo.com

95

دکتر شهروز کبیری

n.mashayekhi.asl@gmail.com

95

دکتر ندا مشایخی

f.nourisari@gmail.com

94

دکتر فاطمه نوری

Naser.hadi51@yahoo.com

94

دکتر ناصر هادی

دستیاران سال چهارم

izadicardio@gmail.com

94

دکتر عبدالله ایزدی

Dr. bavari@gmail. Com

94

دکتر فرج الله باوری

Danesh.manizheh@gmail.com

94

دکتر منیژه دانش

arminaradmanesh@yahoo.com

94

دکتر آرمینا رادمنش

m.rezaii@gmail.com

94

دکتر محمود رضایی

Elham-med86@yahoo.com

94

دکتر الهام زنگنه

Hamed_shahreki@yahoo.com

94

دکتر حامد شهرکی

Roya_k1988@yahoo.com

94

دکتر رویا کثیری

Sadeghi955@yahoo.com

94

دکتر مریم مرادی

dralinikneshan@gmail.com

94

دکتر علی نیک نشان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir