دستیاران تخصصی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/12/03-11:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود شماره دانشجویی عنوان پاایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 اکرم ايزديخواه نجف آبادي 97 971124101 - - -
2 راضیه قنبریان 96 961832101 - - -
3 الهه نادری افشار 96 961832102 - - -
4 زهرا آقابابایی 91 911832602 بررسی اثر کنجد(Sesamum indicum) برختم سقط ناقص و تبیین سقط از منظر طب ایرانی دکتر محمد مظاهری، دکتر فاطمه نجات بخش 94/9/18
5 رضیه اسحاقیان 91 911832601  تبیین خونریزی زیاد رحمی مبتنی بر طب ایرانی و کار آزمایی بالینی تاثیر کپسول کندر (lia serrata) و کپسول زنجبیل (Zingiber officinale) بر کاهش خونریزی زیاد رحمی در سنین 45-18سال     دکتر محمد مظاهری، دکتر صفورا روح الامین، دکتر سید مصطفی قنادیان 94/10/26
6 سید محمدرضا انوری 91 911832604

تبیین سوء مزاج سرد وتر کبد در طب ایرانی و بررسی اثر کپسول دارویی زعفران -گل سرخ  بر کنترل کبد چرب غیر الکلی بزرگسالان در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان الزهرا در سال 1397

دکتر محمد مظاهری، دکتر سید مصطفی قنادیان -
7 زهرا توفیق 91 911832605      
8 پریسا حیدری 91 911832607 بررسی تأثیر  عصاره زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi) بر شدت علائم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر از نوع غلبه اسهال یا ترکیبی  50-18 ساله در شهر اصفهان (سال 1396) دکتر پیمان ادیبی ـ دکتر غلامرضا اصغری 95/11/2
9 مهدیه رنجبر 91 911832608 بررسی اثر روغن تخم کاهو بر بی خوابی کودکان دکتر محمد مظاهری، دکتر سلیمان افشاری پور 95/11/3

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir