دستیاران تخصصی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/21-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود  ایمیل
6 اکرم ايزديخواه نجف آبادي 97 izadikhaha@yahoo.com
5 راضیه قنبریان 96 rgh1396@yahoo.com
4 الهه نادری افشار 96 e.naderafshar1@gmail.com
3 زهرا آقابابایی 91 z.babaei92@gmail.com
2 پریسا حیدری 91 parisaa_sooresh@yahoo.com
1 مهدیه رنجبر 91 m_ranjbar@dr.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir